АкцентиНагради и постиженияНовини

УЧАСТИЕ НА УЧЕБНО – ТРЕНИРОВЪЧНА ФИРМА “СЪНШАЙН”

   От 23.04 – 25.04.2014 г. се проведе XVII  панаир на учебно- тренировъчните фирми  ТФ ФЕСТ  2014 г. – „ Млад предприемач” в град Пловдив.  29 СОУ „ Кузман Шапкарев” взе активно участие в международната изява с Учебно – тренировъчна фирма „Съншайн „ ООД  с ученици от   11 а клас . Ръководител на фирмата е г-жа Здравка Каранешева , старши учител, икономически дисциплини.  Управител : Тоника Илиева, отдел Маркетинг и продажби: Кристина Иванова, технически сътрудник : Аделина Риджакова.  УТФ „Съншайн „ е учебно- тренировъчна фирма създадена през 2011 г. от ученици в Профил Технологичен  „Стопански мениджмънт” и е в регистъра на  центъра на учебно – тренировъчните фирми / ЦУТФ/ към МОН. Тази година в панаира участваха  учебно – тренировъчни фирми от Румъния, Черна гора, Сърбия, Македония , Люксембург и др. В изявата се представиха не само професионални гимназии с икономическа насоченост , но и учебни фирми от висши учебни заведения – Нов български университет , ВУЗФ и др. Учебно-тренировъчната фирма е виртуално, фиктивно копие на реална фирма и работи като истинско предприятие. Тя постоянно поддържа бизнесконтакти с други подобни фирми в страната и в чужбина. В зависимост от сферата на дейност “служителите”, които всъщност са ученици от последните гимназиални класове, симулират ситуации от реалния стопански живот – работят с доставки, симулират продажбите, справят се със счетоводни задачи, вземат управленски решения в зависимост от състоянието на пазара, контактуват с държавните структури (Търговски регистър (Агенция по вписванията), статистика, данъчна служба). Всички тези служби се имитират от създадения в гр. София Център на учебно-тренировъчните фирми Управител на фирмата е ученик, има и наблюдаващ ръководител, който е преподавател.

На тазгодишното изложение нашите представители   осъществиха успешни бизнес контакт и  сделки .