Новини

Дейности за учениците от начален етап през юни

  • Вид и график на дейностите за учениците от I до III клас в периода от 01.06. до 23.06.2021 г.:

I КЛАС

Занимания за затвърждаване на учебен материал:

Дата1 час2час3 час4 час5 час
01.06.БЕЛБЕЛМатематикаМатематикаФВС
02.06.МатематикаМатематикаБЕЛБЕЛФВС
03.06.МатематикаБЕЛБЕЛОколен святФВС
04.06.МатематикаМатематикаБЕЛБЕЛМузика

Извънкласни дейности:

ДатаЧасДейност
7.06.8.00-14.00Екскурзия до Драгалевския манастир
8.06.8.00-13.00Посещение на Природонаучния музей
9.06.8.00-13.00Посещение на Военноисторическия музей
10.06.8.00-15.00Екскурзия до Тихия кът
11.06.8.00-13.00Игри на открито в Южния парк
14.06.8.00-13.00Игри на открито в Северния парк
15.06.8.00-13.00Посещение на Музея на София
17.06.8.00-13.00Игри на открито в градинката при Майчин дом
21.06.8.00-14.00Екскурзия до Войняговци
22.06.8.00-13.00Игри на открито в парка при театър „София“
23.06.8.00-15.00Екскурзия до Панчаревското езеро

II КЛАС

Занимания за затвърждаване на учебен материал:

Дата1 час2час3 час4 час5 час
01.06БЕЛБЕЛМатематикаМатематикаФВС
02.06МатематикаМатематикаБЕЛБЕЛФВС
03.06МатематикаБЕЛБЕЛОколен святФВС
04.06МатематикаМатематикаБЕЛБЕЛМузика
07.06МатематикаМатематикаБЕЛБЕЛФВС
08.06БЕЛБЕЛМатематикаМатематикаФВС
09.06МатематикаМатематикаБЕЛБЕЛФВС
10.06МатематикаБЕЛБЕЛОколен святФВС
11.06МатематикаматематикаБЕЛБЕЛМузика
14.06МатематикаМатематикаБЕЛБЕЛФВС
15.06БЕЛБЕЛМатематикаМатематикаФВС
17.06МатематикаБЕЛБЕЛОколен святФВС
21.06МатематикаМатематикаБЕЛБЕЛФВС
22.06БЕЛБЕЛМатематикаМатематикаФВС
23.06МатематикаМатематикаБЕЛБЕЛФВС

III КЛАС

Занимания за затвърждаване на учебен материал:

Дата1 час2час3 час4 час5 час6 час
01.06.БЕЛБЕЛМатематикаМатематикаИзобр. изкуствоИзобр. изкуство
02.06.БЕЛБЕЛМатематикаМатематикаМузикаМузика
03.06.БЕЛБЕЛМатематикаМатематикаМузикаМузика
04.06.БЕЛБЕЛМатематикаМатематикаМузика 

Извънкласни дейности:

ДатаЧасДейност 
7.06.8.00-14.00Екскурзия до Драгалевския манастир 
8.06.8.00-13.00Посещение на Природонаучния музей 
9.06.8.00-13.00Посещение на Военноисторическия музей 
10.06.8.00-15.00Екскурзия до Тихия кът 
11.06.8.00-13.00Игри на открито в Южния парк 
14.06.8.00-13.00Игри на открито в Северния парк 
15.06.8.00-13.00Посещение на Музея на София 
17.06.8.00-13.00Игри на открито в градинката при Майчин дом 
21.06.8.00-14.00Екскурзия до Войняговци 
22.06.8.00-13.00Игри на открито в парка при театър „София“ 
23.06.8.00-15.00Екскурзия до Панчаревското езеро 
  • Вид и график на дейностите в периода от 17.06. до 30.06.2021 г. за учениците от

IV КЛАС

Извънкласни дейности:

ДатаЧасДейност
15.06.8.00-13.00Посещение на Музея на София
17.06.8.00-13.00Игри на открито в градинката при Майчин дом
21.06.8.00-14.00Екскурзия до Войняговци
22.06.8.00-13.00Игри на открито в парка при театър „София“
23.06.8.00-15.00Екскурзия до Панчаревското езеро

Занимания за затвърждаване на учебен материал:

Дата1 час2 час3 час4 час5 час6 час
24.06БЕЛБЕЛМузика – репетиция за тържествотоМузика – репетиция за тържествотоМатемат.Математ.
25.06Математ.Изобразит. изкуствоБЕЛМузика – репетиция за тържествотоМузика – репетиция за тържеството 
28.06Математ.Математ.БЕЛИзобразит. изкуствоМузика – репетиция за тържествотоМузика – репетиция за тържеството
29.06БЕЛБЕЛМатемат.Математ.Музика – репетиция за тържествотоМузика – репетиция за тържеството
30.06Математ.Математ.БЕЛБЕЛМузика – репетиция за тържествотоМузика – репетиция за тържеството