29. СУ "Кузмaн Шапкарев"

29. СУ "Кузмaн Шапкарев"

Училище, което сбъдва мечти

ГрафициНовини

Изпитна сесия за учениците от IXв, задочна форма – май 2021 г.

Изпитите за определяне на годишни оценки на учениците от IXв клас, задочна форма на обучение, се провеждат присъствено по график, определен в Приложение 1.