АкцентиНа фокусНовиниПрием на ученици

Прием в ОСМИ КЛАС за учебната 2022/2023 г.

Скъпи седмокласници,

Ние ще ви дадем увереността, че може да намерите успешна реализация в съвременния свят. За предстоящата учебна 2022/2023 година обявяваме прием след завършено основно образование в две паралелки със

STEM ПРОФИЛ “СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ”

Паралелка с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

КОД: 2408

Профилиращи предмети:

 • Информатика
 • Информационни технологии

Срок на обучение: 5 години

Балообразуване:

 • Утроеният резултат от теста по БЕЛ
 • Резултатът от теста по математика
 • Оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки
 • Оценката по чужд език от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки

Паралелка с разширено обучение по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

КОД: 3515

Профилиращи предмети:

 • Информатика
 • Информационни технологии

Срок на обучение: 5 години

Балообразуване:

 • Утроеният резултат от теста по БЕЛ
 • Резултатът от теста по математика
 • Оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки
 • Оценката по чужд език от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки

Завършилите профил „Софтуерни и хардуерни науки“ могат да се реализират в IT сектора и електронните медии, да извършват творческа и приложна дейност в областта на мултимедийните информационни технологии и уеб системи, да разработват софтуерни и арт продукти на съвременно ниво.

Училището ни се класира в топ 5 по дигитални компетентности на учениците на НВО след десети клас.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ 29. СУ

Предлагаме:

 • Едносменен режим на обучение
 • Отлична материална база с модерно мултимедийно оборудване
 • Извънкласни занимания по интереси:
  • Графичен дизайн
  • Мултимедиен свят
  • Аудио и видео клуб
  • Математиката – лесна и интересна
  • От страниците към екрана
 • Допълнителна подготовка за НВО и ДЗИ
 • Екип от вдъхновени и вдъхновяващи преподаватели

29. СУ е базово училище по български език и литература на Факултета по славянски филологии на Софийския университет “Св. Климент Охридски”

ВАЖНИ ДАТИ

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10:00 часа

Математика – 16 юни 2022 г., начало 10:00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10:00 часа

Обявяване на резултатите от НВО – до 28 юни 2022 г., вкл.

График на дейностите