Новини

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити през 2010 г.

Сесия май-юни

Български език и литература  – 14 май 2010 г., начало 8,00 часа

Втори държавен зрелостен изпит – 17 май 2010г., начало 8,00 часа

Уважаеми родители и ученици,

Запознайте се с графика за предстоящите дейности,

свързани с ДЗИ – сесия май – юни 2010 година,

съгласно Заповед № РД09-1375/ 07.09.09г. на МОМН:

ДЕЙНОСТ СРОК MЯСТО
Подаване на заявления задопускане до ДЗИ 15.03.2010 -26.03.2010г. Тех.сътрудник/пом.-директор УД
Получаване на служебна бележказа подадено заявление, за

допускане до ДЗИ

26.03.2010 -31.03.2010г. Тех.сътрудник/пом.-директор УД
Изпити за промяна на оценка 10.05.2010 – 12.05.2010г. по график, съгласно заповед
Поправителни изпити за 12 клас 10.05.2010 – 12.05.2010г. по график, съгласно заповед
Издаване на служебна бележказа допускане до ДЗИ

с разпределение по зали и училища

до 13.05.2010г. Тех.сътрудник/пом.-директор УД
Оценяване на изпитните работи 17.05.2010 – 04.06.2010г. национални комисии
Обявяване на резултатите от ДЗИ до 07.06.2010г. 29 СОУ/

Интернет