Новини

Дати за провеждане на национално външно оценяване

ІV клас

Български език и литература – 10 май 2010г.
Математика – 11 май 2010г.
Човекът и природата – 12 май 2010г.
Човекът и обществото – 13 май 2010г.

VІІ клас

Български език и литература – 27 май 2010г.
Чужд език – 28 май 2010г.
Математика – 31 май 2010г.
КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия“ – 01 юни 2010г.
КОО „Природни науки и екология” – 13 юни 2010г.

V и VІ клас

Български език и литература – 03 юни 2010г.
Математика – 04 юни 2010г.
Човекът и природата – 07 юни 2010г.
История и цивилизация – 08 юни 2010г.
География и икономика – 09 юни 2010г.
Чужд език – 10 юни 2010г.

VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език

Чужд език – 23 юни 2010г.