Награди и постижения

Международно математическо състезание „Европейско кенгуру”

Участници в международното математическо състезание „Европейско кенгуру”, получили над 50% от максималния брой точки:
Димитър Христов, Харут Партамиан

Желаем им нови успехи!