Новини

Празничен календар

15 септември 2010г. – Откриване на  учебната  2010/2011 година

22 септември 2010г. – Ден на българската независимост
1 ноември 2010 г. – Ден на народните будители
5 ноември  2010г. – Патронен празник на училището
1 декември 2010г.– Международен ден за борбата срещу СПИН
24, 25, 26  декември  2010г. – Коледа
3 март 2011г. – Освобождението на България
18 март 2011г.– Международен ден на културно-историческото наследство
22 април  2011г.– Международен ден на Земята
23 април 2011г. – Световен ден на книгата
05 май 2011г. – Тържествено изпращане на випуск 2011
06 май 2011г. – Ден на храбростта и Българската армия
9 май 2011г. – Ден на Европа
24 май – Ден на славянската писменост и култура
1 юни 2011г. – Международен ден на детето