Новини

Резултати от зрелостните изпити за 2010 година

СПРАВКА ОТ МОН ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЗИ ЗА УЧЕБНАТА 2009/2010 Г.

Област Община Насел.място Име на училището Вид Брой Резултат 2009
1 София-град Столична София Американски колеж в София Частно 117 5.79 -0.02
2 София-град Столична София 164 ГПИЕ Общинско 134 5.78 +0.04
3 София-град Столична София 91 НЕГ Общинско 202 5.78 -0.01
4 София-град Столична София НГДЕК “Конст.Кирил Философ” Държавно 87 5.74 +0.07
5 София-град Столична София 73 СОУ Общинско 124 5.70 =
6 София-град Столична София НУККЛИИЕК Държавно 53 5.69 =
7 София-град Столична София Първа АЕГ Общинско 207 5.67 =
8 София-град Столична София ЧЕСОУ “Дорис Тенеди” Частно 34 5.65 +0.11
9 София-град Столична София 9 ФЕГ Общинско 188 5.64 +0.02
10 София-град Столична София СМГ Общинско 155 5.63 +0.07
11 София-град Столична София СОУ “ЛУИ БРАЙЛ” Държавно 9 5.61 +1.43
12 София-град Столична София 133 СОУ Общинско 93 5.59 +0.11
13 София-град Столична София 31СУЧЕМ “Иван Вазов” Общинско 149 5.58 -0.08
14 София-град Столична София ЧПГ “ВЕДА” Частно 10 5.55 +0.08
15 София-град Столична София ЧНГ “ЕРИХ КЕСТНЕР” Частно 16 5.54 +0.44
16 София-град Столична София НПМГ Държавно 202 5.49 +0.01
17 София-град Столична София ЧЕГ”проф.Ив.Апостолов” Частно 41 5.47 +0.18
18 София-град Столична София 32 СОУ “Св. Климент Охридски” Общинско 119 5.45 +0.06
19 София-град Столична София ІІ АЕГ “Томас Джеферсън” Общинско 149 5.45 -0.29
20 София-град Столична София 35 СОУ “Добри Войников” Общинско 142 5.44 +0.06
21 София-град Столична София ЧЕГ “Проф.д-р В. Златарски” Частно 51 5.43 +0.24
22 София-град Столична София НФСГ Държавно 161 5.42 +0.05
23 София-град Столична София 157 ГИЧЕ “Сесар Вайехо” Общинско 139 5.41 -0.19
24 София-град Столична София 7-мо СОУ Общинско 120 5.41 +0.08
25 София-град Столична София 18 СОУ “Уилям Гладстон” Общинско 158 5.37 -0.1
26 София-град Столична София НТБГ Държавно 238 5.32 -0.09
27 София-град Столична София РОВЕЛ Частно 22 5.22 +0.08
28 София-град Столична София 33 ЕГ Общинско 116 5.21 -0.17
29 София-град Столична София ЧПГ “БАНКЕР” Частно 16 5.21 +0.07
30 София-град Столична София 127 СОУ Общинско 116 5.16 -0.16
31 София-град Столична София ТУЕС Държавно 98 5.16 +0.04
32 София-град Столична София 134 С ОУ “Д. Дебелянов” Държавно 45 5.13 =
33 София-град Столична София ГИМНАЗИЯ БАЛКАНИКА Частно 9 5.13 -0.01
34 София-град Столична София 22 СОУ “Г. С. Раковски” Общинско 153 5.11 -0.02
35 София-град Столична София 12 СОУ “Цар Иван Асен ІІ” Общинско 108 5.11 +0.04
36 София-град Столична София ЧПГ “П.К.Яворов” Частно 11 5.04 +0.01
37 София-град Столична София ЧПГЧО “Меридиан22” Частно 8 5.03 +0.53
38 София-град Столична София 30 СОУ Общинско 72 5.02 -0.04
39 София-град Столична София ПЧАГ “Уилям Шекспир” Частно 69 5.01 +0.21
40 София-град Столична София СЕГ Частно 34 4.99 +0.43
41 София-град Столична София ЧСОУ “УВЕКИНД” Частно 1 4.98 -0.31
42 София-град Столична София ЧПБУ “Евростандарт” Частно 16 4.95 +0.23
43 София-град Столична София СГСАГ “Христо Ботев” Държавно 200 4.92 =
44 София-град Столична София 1 СОУ “Пенчо П.Славейков” Общинско 100 4.88 -0.21
45 София-град Столична София ЧПГ”БУЛПРОГРЕС” Частно 14 4.88 +0.86
46 София-град Столична София НУИИ “Илия Петров” Държавно 47 4.87 -0.11
47 София-град Столична София 21СОУ “ХРИСТО БОТЕВ” Общинско 73 4.85 +0.21
48 София-град Столична София ЧСОУ “РЬОРИХ” Частно 1 4.84 -0.81
49 София-град Столична София НПГПФ Държавно 94 4.84 -0.2
50 София-град Столична София ЧСОУ “Дрита” Частно 16 4.84 -0.26
51 София-град Столична София НМУ Държавно 80 4.79 -0.06
52 София-град Столична София Частно СОУ” Артис” Частно 9 4.77 +0.29
53 София-град Столична София НГПИ “СВ. ЛУКА” Държавно 69 4.76 +0.05
54 София-град Столична София ЧПГ по БДТФ Частно 10 4.75 =
55 София-град Столична София ПГИЧЕ “Св. Методий” Общинско 44 4.74 -0.31
56 София-град Столична София ПГИИРЕ Държавно 4 4.73 +0.01
57 София-град Столична София 119 СОУ “Академик М. Арнаудов” Общинско 85 4.73 +0.04
58 София-град Столична София 118 СОУ Общинско 48 4.72 +0.51
59 София-град Столична София 125 СОУ Проф. Боян Пенев Общинско 18 4.72 -0.51
60 София-град Столична София 23 СОУ “Фредерик Ж.-Кюри” Общинско 97 4.72 -0.11
61 София-град Столична София 105 СОУ Общинско 39 4.70 -0.39
62 София-град Столична София 96 СОУ “Л. Н. Толстой” Общинско 71 4.70 -0.29
63 София-град Столична София 138 СОУ”Проф.В.Златарски” Общинско 129 4.68 -0.11
64 София-град Столична София 2 СОУ “Акад.Емилиян Станев” Общинско 87 4.67 -0.17
65 София-град Столична София 36 СОУ “Максим Горки” Общинско 49 4.67 -0.09
66 София-град Столична София НСОУ “София” Държавно 111 4.66 +0.17
67 София-град Столична София 56.СОУ “Проф. К. Иречек” Общинско 77 4.65 +0.1
68 София-град Столична София 54 СОУ Общинско 61 4.64 +0.33
69 София-град Столична София СПГЕ “Джон Атанасов” Държавно 197 4.63 +0.08
70 София-град Столична София ПГ по телекомуникации Държавно 134 4.62 +0.01
71 София-град Столична София 17 СОУ “Дамян Груев” Общинско 26 4.61 +0.24
72 София-град Столична София ЧПГ”ДРУЖБА” – гр. София Частно 20 4.60 -0.12
73 София-град Столична София НПГПТО “М.В.Ломоносов” Държавно 162 4.57 =
74 София-град Столична София ЧПГ “ЕЗИКОВ СВЯТ” Частно 8 4.54 -0.06
75 София-град Столична София ПГАВТ “А.С.ПОПОВ” Държавно 122 4.50 +0.42
76 София-град Столична София 10 СОУ Общинско 47 4.49 +0.43
77 София-град Столична София СПГТ Държавно 181 4.48 +0.24
78 София-град Столична София 95 СОУ Общинско 47 4.48 -0.07
79 София-град Столична София ЧПСОУ Свети Наум Частно 4 4.47 +0.04
80 София-град Столична София 79 СОУ “Индира Ганди” Общинско 87 4.43 -0.12
81 София-град Столична София 29 СОУ “Кузман Шапкарев” Общинско 75 4.42 -0.31
Класация на училищата от матура по “Математика” област София-град , община Столична , град София
Област Община Насел.място Име на училището Вид Брой Резултат 2009
1 София-град Столична София НУККЛИИЕК Държавно 1 6.00 +0.83
2 София-град Столична София Американски колеж в София Частно 7 5.94 +0.92
3 София-град Столична София СМГ Общинско 132 5.74 +0.34
4 София-град Столична София Първа АЕГ Общинско 14 5.62 +0.55
5 София-град Столична София ЧЕГ “Проф.д-р В. Златарски” Частно 3 5.59 =
6 София-град Столична София НПМГ Държавно 77 5.51 +0.43
7 София-град Столична София 91 НЕГ Общинско 20 5.51 +0.62
8 София-град Столична София ПЧПГОС Частно 1 5.29 =
9 София-град Столична София 15 СОУ Общинско 4 5.16 +1.48
10 София-град Столична София 118 СОУ Общинско 2 5.14 +1.56
11 София-град Столична София ІІ АЕГ “Томас Джеферсън” Общинско 11 5.03 +0.46
12 София-град Столична София НТБГ Държавно 55 5.02 +0.95
13 София-град Столична София 7-мо СОУ Общинско 19 4.99 +0.49
14 София-град Столична София ТУЕС Държавно 77 4.99 +0.17
15 София-град Столична София НФСГ Държавно 32 4.95 +0.62
16 София-град Столична София 18 СОУ “Уилям Гладстон” Общинско 19 4.95 +0.74
17 София-град Столична София 54 СОУ Общинско 2 4.94 +1.16
18 София-град Столична София 73 СОУ Общинско 15 4.93 +0.34
19 София-град Столична София ЧПГ”ДРУЖБА” – гр. София Частно 4 4.91 +1.14
20 София-град Столична София 166 СУ “В.Левски” Общинско 2 4.70 +1.89
21 София-град Столична София 21СОУ “ХРИСТО БОТЕВ” Общинско 4 4.68 +1.02
22 София-град Столична София 81 С О У “Виктор Юго” Общинско 1 4.61 +1.27
23 София-град Столична София 31СУЧЕМ “Иван Вазов” Общинско 19 4.59 +0.3
24 София-град Столична София 19 СОУ”Елин Пелин” Общинско 1 4.53 +1.48
25 София-град Столична София 29 СОУ “Кузман Шапкарев” Общинско 2 4.50 +0.95
Класация на училищата от матура по “История и цивилизация” област София-град , община Столична , град София
Област Община Насел.място Име на училището Вид Брой Резултат 2009
1 София-град Столична София НПМГ Държавно 2 5.80 +1.28
2 София-град Столична София 91 НЕГ Общинско 1 5.78 +0.25
3 София-град Столична София СОУ “ЛУИ БРАЙЛ” Държавно 2 5.68 =
4 София-град Столична София 164 ГПИЕ Общинско 3 5.47 +0.96
5 София-град Столична София НГДЕК “Конст.Кирил Философ” Държавно 24 5.26 +0.59
6 София-град Столична София 73 СОУ Общинско 6 5.14 +0.76
7 София-град Столична София ЧЕСОУ “Дорис Тенеди” Частно 1 5.12 +0.66
8 София-град Столична София 35 СОУ “Добри Войников” Общинско 1 5.12 +0.84
9 София-град Столична София ЧМГ “Евклид” Частно 1 5.09 =
10 София-град Столична София НТБГ Държавно 10 4.95 +0.57
11 София-град Столична София НУИИ “Илия Петров” Държавно 1 4.95 =
12 София-град Столична София 39 СОУ “П.Динеков” Общинско 1 4.90 +0.62
13 София-град Столична София 32 СОУ “Св. Климент Охридски” Общинско 14 4.83 +0.11
14 София-град Столична София 127 СОУ Общинско 7 4.79 +0.8
15 София-град Столична София СУ “Ген. Вл. Стойчев” Държавно 3 4.76 +0.57
16 София-град Столична София СМГ Общинско 3 4.74 +0.23
17 София-град Столична София НФСГ Държавно 11 4.72 -0.35
18 София-град Столична София 137 СОУ “Ангел Кънчев” Общинско 3 4.69 +0.88
19 София-град Столична София 30 СОУ Общинско 12 4.68 +0.13
20 София-град Столична София 31СУЧЕМ “Иван Вазов” Общинско 12 4.66 -0.24
21 София-град Столична София 33 ЕГ Общинско 9 4.64 +0.46
22 София-град Столична София 133 СОУ Общинско 5 4.48 -0.16
23 София-град Столична София НПГПФ Държавно 4 4.48 =
24 София-град Столична София 12 СОУ “Цар Иван Асен ІІ” Общинско 15 4.46 +0.15
25 София-град Столична София 26 СОУ “Йордан Йовков” Общинско 5 4.46 +0.41
26 София-град Столична София 21СОУ “ХРИСТО БОТЕВ” Общинско 7 4.44 +0.45
27 София-град Столична София ІІ АЕГ “Томас Джеферсън” Общинско 4 4.44 -0.64
28 София-град Столична София 28 СОУ “А. Константинов” Общинско 1 4.38 +0.29
29 София-град Столична София 44 СОУ “НЕОФИТ БОЗВЕЛИ” Общинско 4 4.37 +0.42
30 София-град Столична София ЧЕГ”проф.Ив.Апостолов” Частно 1 4.32 -0.64
31 София-град Столична София 97 СОУ Общинско 2 4.29 +0.25
32 София-град Столична София 18 СОУ “Уилям Гладстон” Общинско 18 4.29 +0.65
33 София-град Столична София 157 ГИЧЕ “Сесар Вайехо” Общинско 6 4.26 +0.17
34 София-град Столична София 88 СОУ “Д. Попниколов” Общинско 10 4.23 +0.27
35 София-град Столична София 9 ФЕГ Общинско 4 4.12 -1.24
36 София-град Столична София 7-мо СОУ Общинско 5 4.08 -0.93
37 София-град Столична София 36 СОУ “Максим Горки” Общинско 10 4.07 -0.45
38 София-град Столична София ПГЕБ”Проф. д-р Асен Златаров” Държавно 3 4.02 +0.79
39 София-град Столична София ЧЕГ “Проф.д-р В. Златарски” Частно 1 4.01 -0.57
40 София-град Столична София 138 СОУ”Проф.В.Златарски” Общинско 16 4.01 -0.29
41 София-град Столична София ПГЕА Държавно 10 4.01 +0.43
42 София-град Столична София 22 СОУ “Г. С. Раковски” Общинско 19 3.99 +0.49
43 София-град Столична София 29 СОУ “Кузман Шапкарев” Общинско 14 3.98 -0.24
Класация на училищата от матура по “География и икономика” област София-град , община Столична , град София
Област Община Насел.място Име на училището Вид Брой Резултат 2009
1 София-град Столична София 91 НЕГ Общинско 2 5.63 =
2 София-град Столична София ІІ АЕГ “Томас Джеферсън” Общинско 2 5.05 -0.19
3 София-град Столична София Първа АЕГ Общинско 4 4.91 +0.22
4 София-град Столична София НГДЕК “Конст.Кирил Философ” Държавно 4 4.81 +0.08
5 София-град Столична София НПМГ Държавно 19 4.74 -0.02
6 София-град Столична София СОУ “ЛУИ БРАЙЛ” Държавно 6 4.72 -0.32
7 София-град Столична София ЧПГ”ДРУЖБА” – гр. София Частно 2 4.61 +0.5
8 София-град Столична София ЧПБУ “Евростандарт” Частно 1 4.41 +0.29
9 София-град Столична София ЧПГ “БАНКЕР” Частно 5 4.37 +0.38
10 София-град Столична София НФСГ Държавно 20 4.34 +0.08
11 София-град Столична София 125 СОУ Проф. Боян Пенев Общинско 1 4.32 -0.28
12 София-град Столична София 127 СОУ Общинско 12 4.29 -0.55
13 София-град Столична София НТБГ Държавно 63 4.18 -0.05
14 София-град Столична София 32 СОУ “Св. Климент Охридски” Общинско 15 4.18 -0.33
15 София-град Столична София 133 СОУ Общинско 2 4.10 -1.8
16 София-град Столична София 30 СОУ Общинско 9 4.06 +0.1
17 София-град Столична София ЧЕГ”проф.Ив.Апостолов” Частно 1 4.04 -0.24
18 София-град Столична София 35 СОУ “Добри Войников” Общинско 1 4.04 +0.15
19 София-град Столична София 134 С ОУ “Д. Дебелянов” Държавно 1 3.95 -0.52
20 София-град Столична София 22 СОУ “Г. С. Раковски” Общинско 14 3.95 -0.11
21 София-град Столична София 18 СОУ “Уилям Гладстон” Общинско 13 3.91 -1.17
22 София-град Столична София 31СУЧЕМ “Иван Вазов” Общинско 7 3.90 -1.14
23 София-град Столична София 119 СОУ “Академик М. Арнаудов” Общинско 8 3.88 +0.1
24 София-град Столична София ЧЕСОУ “Дорис Тенеди” Частно 3 3.83 -0.66
25 София-град Столична София 33 ЕГ Общинско 11 3.79 -0.39
26 София-град Столична София НУИИ “Илия Петров” Държавно 1 3.78 =
27 София-град Столична София 14 СОУ “Проф. Асен Златаров” Общинско 12 3.75 -0.43
28 София-град Столична София ПГИИРЕ Държавно 3 3.68 -0.45
29 София-град Столична София 29 СОУ “Кузман Шапкарев” Общинско 16 3.65 -0.04
Класация на училищата от матура по “Химия и опазване на ок.среда” област София-град , община Столична , град София
Област Община Насел.място Име на училището Вид Брой Резултат 2009
1 София-град Столична София СМГ Общинско 1 6.00 =
2 София-град Столична София 95 СОУ Общинско 1 5.79 =
3 София-град Столична София 29 СОУ “Кузман Шапкарев” Общинско 1 5.78 +2.62
Класация на училищата от матура по “Философски цикъл” област София-град , община Столична , град София
Област Община Насел.място Име на училището Вид Брой Резултат 2009
1 София-град Столична София 9 ФЕГ Общинско 1 5.88 +0.59
2 София-град Столична София 35 СОУ “Добри Войников” Общинско 1 5.70 =
3 София-град Столична София НПМГ Държавно 2 5.64 +0.08
4 София-град Столична София 7-мо СОУ Общинско 2 5.62 +0.54
5 София-град Столична София 10 СОУ Общинско 2 5.60 =
6 София-град Столична София НГДЕК “Конст.Кирил Философ” Държавно 20 5.52 -0.25
7 София-град Столична София ПГИЧЕ “Св. Методий” Общинско 3 5.41 +0.89
8 София-град Столична София 56.СОУ “Проф. К. Иречек” Общинско 2 5.37 +0.16
9 София-град Столична София 32 СОУ “Св. Климент Охридски” Общинско 10 5.18 +0.08
10 София-град Столична София НСОУ “София” Държавно 4 5.08 +0.71
11 София-град Столична София 157 ГИЧЕ “Сесар Вайехо” Общинско 12 4.97 +0.39
12 София-град Столична София ЧПГ”ДРУЖБА” – гр. София Частно 3 4.97 =
13 София-град Столична София 127 СОУ Общинско 1 4.95 -0.01
14 София-град Столична София 13 СОУ общинско 1 4.92 =
15 София-град Столична София НПГПТО “М.В.Ломоносов” Държавно 10 4.89 =
16 София-град Столична София 19 СОУ”Елин Пелин” Общинско 2 4.85 +0.17
17 София-град Столична София 18 СОУ “Уилям Гладстон” Общинско 13 4.85 -0.16
18 София-град Столична София 2 СОУ “Акад.Емилиян Станев” Общинско 13 4.84 =
19 София-град Столична София СПГТ Държавно 2 4.82 +1.06
20 София-град Столична София ПГЕБ”Проф. д-р Асен Златаров” Държавно 1 4.81 =
21 София-град Столична София НТБГ Държавно 5 4.80 -0.55
22 София-град Столична София СУ “Ген. Вл. Стойчев” Държавно 4 4.78 +0.08
23 София-град Столична София 118 СОУ Общинско 1 4.78 =
24 София-град Столична София Първа АЕГ Общинско 3 4.77 -0.62
25 София-град Столична София НУИИ “Илия Петров” Държавно 12 4.74 +0.02
26 София-град Столична София 119 СОУ “Академик М. Арнаудов” Общинско 7 4.69 -0.42
27 София-град Столична София НФСГ Държавно 6 4.68 +0.58
28 София-град Столична София НПГПФ Държавно 9 4.68 -0.6
29 София-град Столична София 26 СОУ “Йордан Йовков” Общинско 2 4.65 +0.67
30 София-град Столична София 1 СОУ “Пенчо П.Славейков” Общинско 3 4.65 +0.1
31 София-град Столична София 130 СОУ “Стефан Караджа” Общинско 2 4.64 +1.18
32 София-град Столична София ПГАВТ “А.С.ПОПОВ” Държавно 1 4.58 +0.14
33 София-град Столична София ЧСОУ “Дрита” Частно 2 4.57 +0.05
34 София-град Столична София ПГТМД-София Държавно 22 4.50 +0.42
35 София-град Столична София СГХСТ Държавно 3 4.48 +0.36
36 София-град Столична София СГСАГ “Христо Ботев” Държавно 4 4.46 =
37 София-град Столична София 22 СОУ “Г. С. Раковски” Общинско 9 4.46 +0.03
38 София-град Столична София 54 СОУ Общинско 1 4.46 +1.26
39 София-град Столична София 12 СОУ “Цар Иван Асен ІІ” Общинско 9 4.41 +0.37
40 София-град Столична София 81 С О У “Виктор Юго” Общинско 16 4.41 -0.26
41 София-град Столична София 30 СОУ Общинско 11 4.38 -0.43
42 София-град Столична София 55 СОУ Общинско 5 4.32 -0.06
43 София-град Столична София 108 СОУ “Н.Беловеждов” Общинско 3 4.31 -1.22
44 София-град Столична София 113 СОУ “САВА ФИЛАРЕТОВ” Общинско 5 4.26 +0.6
45 София-град Столична София 144СОУ “Народни будители” Общинско 4 4.23 +0.26
46 София-град Столична София 131 СОУ Общинско 1 4.18 -0.42
47 София-град Столична София НУТИ Държавно 18 4.16 -0.56
48 София-град Столична София 21СОУ “ХРИСТО БОТЕВ” Общинско 10 4.14 +0.24
49 София-град Столична София ПГЕА Държавно 14 4.12 +0.52
50 София-град Столична София 153 пр. г-я “Н.Рилски” Общинско 2 4.10 +0.8
51 София-град Столична София 68 СОУ”Акад.Никола Обрешков” Общинско 3 4.06 +0.51
52 София-град Столична София ЧПГ”БУЛПРОГРЕС” Частно 7 4.02 +0.46
53 София-град Столична София 138 СОУ”Проф.В.Златарски” Общинско 12 4.00 -0.49
54 София-град Столична София ПГО Държавно 19 3.97 -0.22
55 София-град Столична София 23 СОУ “Фредерик Ж.-Кюри” Общинско 4 3.97 -0.75
56 София-град Столична София 29 СОУ “Кузман Шапкарев” Общинско 17 3.96 -0.48
Класация на училищата от матура по “Английски език” област София-град , община Столична , град София
Област Община Насел.място Име на училището Вид Брой Резултат 2009
1 София-град Столична София Американски колеж в София Частно 109 5.76 +0.04
2 София-град Столична София 164 ГПИЕ Общинско 11 5.70 +0.03
3 София-град Столична София Първа АЕГ Общинско 179 5.69 +0.06
4 София-град Столична София 91 НЕГ Общинско 36 5.64 -0.07
5 София-град Столична София 9 ФЕГ Общинско 17 5.57 +0.23
6 София-град Столична София ІІ АЕГ “Томас Джеферсън” Общинско 130 5.53 -0.02
7 София-град Столична София СМГ Общинско 17 5.53 -0.04
8 София-град Столична София СОУ “ЛУИ БРАЙЛ” Държавно 1 5.50 =
9 София-град Столична София НУККЛИИЕК Държавно 23 5.48 -0.14
10 София-град Столична София НПМГ Държавно 72 5.46 -0.06
11 София-град Столична София ЧЕГ “Проф.д-р В. Златарски” Частно 47 5.44 +0.01
12 София-град Столична София НГДЕК “Конст.Кирил Философ” Държавно 29 5.41 +0.25
13 София-град Столична София ЧПБУ “Евростандарт” Частно 15 5.41 +0.36
14 София-град Столична София ТУЕС Държавно 15 5.39 +0.38
15 София-град Столична София ЧЕГ”проф.Ив.Апостолов” Частно 38 5.33 +0.17
16 София-град Столична София СЕГ Частно 28 5.28 +0.22
17 София-град Столична София 133 СОУ Общинско 30 5.26 -0.27
18 София-град Столична София ЧПГ “БАНКЕР” Частно 11 5.26 +0.39
19 София-град Столична София 32 СОУ “Св. Климент Охридски” Общинско 54 5.24 -0.16
20 София-град Столична София ЧПГ “ВЕДА” Частно 5 5.24 -0.16
21 София-град Столична София 54 СОУ Общинско 21 5.21 +0.75
22 София-град Столична София 2 СОУ “Акад.Емилиян Станев” Общинско 29 5.20 +0.06
23 София-град Столична София ГИМНАЗИЯ БАЛКАНИКА Частно 6 5.20 +0.15
24 София-град Столична София 18 СОУ “Уилям Гладстон” Общинско 60 5.18 =
25 София-град Столична София 31СУЧЕМ “Иван Вазов” Общинско 72 5.16 -0.22
26 София-град Столична София 144СОУ “Народни будители” Общинско 3 5.16 +0.74
27 София-град Столична София 33 ЕГ Общинско 78 5.16 -0.02
28 София-град Столична София ЧЕСОУ “Дорис Тенеди” Частно 22 5.16 -0.14
29 София-град Столична София СГХСТ Държавно 3 5.14 +0.38
30 София-град Столична София ЧСОУ “Дрита” Частно 10 5.10 +0.4
31 София-град Столична София НФСГ Държавно 80 5.08 +0.15
32 София-град Столична София ЧПГ “ЕЗИКОВ СВЯТ” Частно 4 5.06 -0.16
33 София-град Столична София 1 СОУ “Пенчо П.Славейков” Общинско 49 5.05 -0.03
34 София-град Столична София 21СОУ “ХРИСТО БОТЕВ” Общинско 39 5.05 +0.15
35 София-град Столична София РОВЕЛ Частно 20 5.04 -0.33
36 София-град Столична София НТБГ Държавно 76 5.03 -0.12
37 София-град Столична София 7-мо СОУ Общинско 52 5.03 -0.34
38 София-град Столична София 12 СОУ “Цар Иван Асен ІІ” Общинско 36 5.01 +0.18
39 София-град Столична София ЧНГ “ЕРИХ КЕСТНЕР” Частно 3 5.01 +0.45
40 София-град Столична София 35 СОУ “Добри Войников” Общинско 39 5.01 -0.23
41 София-град Столична София 127 СОУ Общинско 88 5.01 -0.3
42 София-град Столична София ПГИЧЕ “Св. Методий” Общинско 11 4.99 +0.49
43 София-град Столична София Частно СОУ” Артис” Частно 8 4.96 +0.12
44 София-град Столична София 134 С ОУ “Д. Дебелянов” Държавно 35 4.96 -0.13
45 София-град Столична София 17 СОУ “Дамян Груев” Общинско 9 4.96 +0.6
46 София-град Столична София ЧПГ “П.К.Яворов” Частно 10 4.95 +0.47
47 София-град Столична София ПЧАГ “Уилям Шекспир” Частно 65 4.94 +0.12
48 София-град Столична София 157 ГИЧЕ “Сесар Вайехо” Общинско 49 4.91 -0.15
49 София-град Столична София НУИИ “Илия Петров” Държавно 30 4.89 +0.38
50 София-град Столична София 22 СОУ “Г. С. Раковски” Общинско 68 4.87 -0.25
51 София-град Столична София 56.СОУ “Проф. К. Иречек” Общинско 19 4.85 +0.09
52 София-град Столична София 140 СОУ “Иван Богоров” Общинско 2 4.82 +1.02
53 София-град Столична София ПГЕБ”Проф. д-р Асен Златаров” Държавно 4 4.82 +0.27
54 София-град Столична София СУ “Ген. Вл. Стойчев” Държавно 7 4.80 +0.34
55 София-град Столична София 131 СОУ Общинско 3 4.79 +1.54
56 София-град Столична София ЧПГ “ХЕЛИОС” Частно 6 4.75 +0.3
57 София-град Столична София СТ гимназия Държавно 4 4.74 +0.95
58 София-град Столична София 44 СОУ “НЕОФИТ БОЗВЕЛИ” Общинско 4 4.72 -0.14
59 София-град Столична София СПГЕ “Джон Атанасов” Държавно 45 4.70 -0.25
60 София-град Столична София ПГХМБТ Държавно 5 4.70 +0.57
61 София-град Столична София 138 СОУ”Проф.В.Златарски” Общинско 65 4.69 +0.01
62 София-град Столична София ЧПГ”БУЛПРОГРЕС” Частно 5 4.67 +0.04
63 София-град Столична София 113 СОУ “САВА ФИЛАРЕТОВ” Общинско 6 4.66 +0.42
64 София-град Столична София НМУ Държавно 31 4.66 -0.04
65 София-град Столична София СГСАГ “Христо Ботев” Държавно 26 4.64 +0.25
66 София-град Столична София 88 СОУ “Д. Попниколов” Общинско 9 4.64 =
67 София-град Столична София 30 СОУ Общинско 24 4.63 -0.43
68 София-град Столична София 118 СОУ Общинско 21 4.62 -0.3
69 София-град Столична София ЧПГ”ДРУЖБА” – гр. София Частно 8 4.60 +0.36
70 София-град Столична София 96 СОУ “Л. Н. Толстой” Общинско 21 4.59 -0.35
71 София-град Столична София НГПИ “СВ. ЛУКА” Държавно 23 4.57 +0.15
72 София-град Столична София ПГИИ Общинско 6 4.56 -0.35
73 София-град Столична София 137 СОУ “Ангел Кънчев” Общинско 12 4.55 -0.06
74 София-град Столична София 119 СОУ “Академик М. Арнаудов” Общинско 28 4.54 -0.02
75 София-град Столична София ЧПСОУ Свети Наум Частно 3 4.53 =
76 София-град Столична София НСОУ “София” Държавно 31 4.52 +0.22
77 София-град Столична София 95 СОУ Общинско 11 4.51 -0.39
78 София-град Столична София 55 СОУ Общинско 14 4.51 -0.17
79 София-град Столична София 123 СОУ “Стефан Стамболов Общинско 4 4.49 -0.38
80 София-град Столична София 29 СОУ “Кузман Шапкарев” Общинско 22 4.47 -0.1

Показаните резултати са добра атестация за знанията на зрелостниците от 29 СОУ „Кузман Шапкарев”. Общите изводи дават основание кампанията по провеждане на ДЗИ за випуск 2010г. да се определи като успешна. Принос за това имат цялостната текуща подготовка на учениците, проведените пробни матури, своевременната им информираност и отговорното отношение на педагогическата колегия.