БлогПроекти

Проф. Анастас Герджиков се срещна с членовете на Ателие „История на българските институции и организации”

За членовете на Ателие „История на българските институции и организации” вълнуваща и емоционална бе срещата с проф. дфн Анастас Герджиков – зам.-ректор по учебната дейност в СУ „Св. Климент Охридски”. Образователното посещение в Софийския университет бе осъществено с помощта на г-жа Цветемира Берова, ръководител на ателието. Учениците обогатиха знанията си за първото българско висше училище, чиято история е въплъщение и продължение на многовековната културна и просветна традиция на българския народ.

Началото на организираната образователна система в България датира от втората половина на IX век. През епохата на Възраждането се ражда идеята за откриване на Висше училище.

Софийският университет е създаден в края на 80-те години на 19 век. Неговите корени отвеждат към една изключително книжовна и образователна традиция на средновековна България от времето на бележитите български владетели княз Борис I и цар Симеон – отбеляза проф. Герджиков.

Днес Софийският университет „Св. Климент Охридски” е най-големият и престижен научноизследователски център в страната – допълни зам.-ректорът на висшето училище.

По време на визитата в Университета учениците разгледаха аудиториите, срещнаха се с преподаватели от юридическия и историческия факултет, посетиха 65 аудитория, в която се тегли изпитният вариант по история на конкурсните изпити.

Незабравим бе моментът, в който учениците изкачиха стълбите към Аулата – най-представителното помещение на Университета, залата за тържествените академични събрания и церемонии.

С интерес членовете на ателието посетиха музея по палеонтология и видяха уникалния скелет на 7 метровия мамут.

Цвтемира Берова – старши учител, български език и литература

[nggallery id=87]