Новини

Участие на ученици от 11″а“ клас в проект на УНИЦЕФ

На 4.06.2013г. ученици от 11″а“ клас взеха участие в национално, представително социологическо проучване, във връзка с реализацията на проект на УНИЦЕФ „Ефекти от миграцията върху деца, останали в България, чиито родители работят и живеят в чужбина“. Екипът, който провежда изследването се състои от социолози, антрополози и психолог към „Асоциация за социални изследвания“ и фондация „РискМонитор“.