АкцентиЗа ученицитеНовиниПрием на ученици

Продължава записването за първи клас

Съгласно  писмо с  изх.№ 9137-52/21.01.2014 г. от РИО, София-град  във връзка  препоръки за оптимизиране  приема на учениците в  първи клас за учебната 2014/2015 година.

СРОК

ДЕЙНОСТ

3.06.2014 г. –
 в 17.00 ч.

Обявяване на списъците с класираните ученици

4 и 5.06.2014 г.

Записване на класираните ученици с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група

6.06.2014 г. –
              до 17.30 ч.

Обявяване на свободните места

9 и 10.06.2014 г.

Попълване на свободните места

11.06.2014 г.

Обявяване на останалите свободни места.

До 15.09.2014 г.

Попълване на свободните места