АкцентиЗа ученицитеНовиниПрием на ученици

Нови профили след VII и VIII клас

Новите ни профили след VII и VIII клас предлагат отличен старт за бъдещи IT специалисти и предприемачи.

ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС

19198616_10209348066395059_1913967845_nПрофил „Софтуерни и хардуерни науки“

Профилиращи предмети:

• Информатика
• Информационни технологии

Срок на обучение: 5 години

Балообразуване:
• Утроената оценка от теста по БЕЛ
• Оценката от теста по математика
• Оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование
• Оценката по чужд език от свидетелството за основно образование

Завършилите профила могат да се реализират в IT сектора и електронните медии, да извършват творческа и приложна дейност в областта на мултимедийните информационни технологии и уеб системи, да разработват софтуерни и арт продукти на съвременно ниво. Училището разполага със съвременна материална база и техника, подходяща за усвояване на знания и придобиване на компетентности в сферата на информационните технологии.

19369678_10209348075835295_1742626960_nПрофил „Предприемачески“

Профилиращи предмети:

• Предприемачество
• География и икономика

Срок на обучение: 5 години

Балообразуване:
• Утроената оценка от теста по БЕЛ
• Оценката от теста по математика
• Оценката по география и икономика от свидетелството за основно образование
• Оценката по чужд език от свидетелството за основно образование

Този профил дава възможност на учениците да придобият знания и умения, необходими за стартиране на бизнес, предприемачески идеи и управленски подход. Акцент в обучението е развиването на т.нар. soft skills – работа в екип, вземане на решения, представяне пред публика, критично мислене и др.

ПРИЕМ СЛЕД VIII КЛАС

19206302_10209348065915047_2114464687_nТехнологичен профил „Информационни технологии“

Профилиращи предмети:

• Информационни технологии
• Английски език
• Информатика

Срок на обучение: 4 години

Балообразуващи предмети:
• Български език и литература
• Математика
• Информационни технологии
• Общ успех

В процеса на обучението учениците придобиват необходимите базови знания и умения за работа с компютри и компютърна техника. Придобитите компетентности в този профил са предпоставка за реализация в IT сектора и електронните медии и дават възможност за успешно кандидатстване в университет както у нас, така и в чужбина.

Непрофилирана подготовка

ЕДИНСТВЕНО ПРИ НАС!!!
ЗАДОЧНА ФОРМА за придобиване на средно образование

Изисквания:
• завършено основно образование
• навършени 16 години

СРОКОВЕ

Прием след VII клас

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от  01.09.2016 г. – 16.06.-22.06.2017 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 27.06.2017 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – 28.06.-30.06.2017 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 04.07.2017 г. вкл.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – 05.07.-07.07.2017 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране – 10.07.2017 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 11.07.-13.07.2017 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – до 17.07.2017 г. вкл.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 18.07.-19.07.2017 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране – 21.07.2017 г. вкл.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – определя се от директора до 04.09.2017 г. вкл.

Прием след VIII клас

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране – 03.07.-05.07.2017 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 06.07.2017 г. вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране – 07.07.2017 г. 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране – 10.07.2017 г.

Подаване на документи за участие във втори етап на класиране – 11.07.2017 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 13.07.2017 г. вкл.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – 14.07.2017 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране – до 18.07.2017 г. вкл.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 19.07.2017 г. 

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – 20.07.2017 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 21.07.2017 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране – до 26.07.2017 г. вкл.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – определя се от директора до 04.09.2017 г. вкл.