Прием на ученици

График за трето класиране за учениците в първи клас

Подаване на заявления за трето класиране до 12 часа на 18 юни 2018 г.;

Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране до 18 часа на 18 юни 2018 г.;

Записване на учениците, приети на трето класиране на 19 юни 2018 г. и до 12 часа на 20 юни 2018 г.;

Обявяване на свободните места след трето класиране след 18 часа на 20 юни 2018 г.