За ученицитеНовиниПрием на ученици

Изпит по физическо възпитание и спорт за проверка на способностите

ИНФОРМАЦИЯ !

       За явяване на изпит за проверка на способностите

 по физическо възпитание и спорт на 25.06.2019 г. от 07,30 ч. 

 в 29.СУ „Кузман Шапкарев“ учениците представят следнте документи:

  • Документ за самоличност на ученика /лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт
  • Служебна бележка, удостоверяваща мястото за полагане на изпит за проверка на способностите по ФВС
  • Копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, което се сканира и се изпраща в РУО –  София-град и оригинал за сверяване с копието
  • Застраховка за деня на изпита
  • Не се допуска до изпита ученик, явил се без спортно облекло и маратонки или спортни обувки

Учебно изпитна програма за изпита проверка на способностите по ФВС след завършен VII клас