29. СУ "Кузмaн Шапкарев"

29. СУ "Кузмaн Шапкарев"

Училище, което сбъдва мечти

Прием на ученици

Свободни места за прием в 1. клас за учебната 2019 / 2020 г. след трето класиране

Свободните места за прием в 1. клас за учебната 2019 / 2010 г.  след записването на трето класиране са 36.