29. СУ "Кузмaн Шапкарев"

29. СУ "Кузмaн Шапкарев"

Училище, което сбъдва мечти

Прием на ученици

Свободни места за прием в 1. клас за учебната 2019 / 2020 г. след първо класиране

Свободните места за прием в 1. клас за учебната 2019 / 2010 г. след записването на първо класиране са 40.