НовиниПрием на ученици

Списък на приетите ученици на първо класиране за прием в 1 клас за учебната 2019/2020 година

СПИСЪК

на приетите ученици в първи клас за учебната 2019/2020 г.

на първо класиране в 29.СУ „Кузман Шапкарев“

 

1.1357-7/15.05.2019 г. 1 група 47 т.

 2.1357-2/16.04.2019 г. 1 група 47 т.

 3.1357-12/15.05.2019 г. 1 група 47 т.

 4.1357-6/15.05.2019 г. 1 група 47 т.

5.1357-8/15.05.2019 г. 1 група 47 т.

  6.1357-10/15.05.2019 г. 1 група 47 т.

  7.1357-11/15.05.2019 г. 1 група 47 т.

 8.1357-5/09.05.2019 г. 1 група 47 т.

  9.1357-3/02.05.2019 г. 2 група 30 т.

    10.1357-13/15.05.2019 г. 2 група 30 т.

  11.1357-1/15.04.2019 г. 4 група 20 т.

    12.1357-9/15.05.2019 г. 4 група 20 т.

      13.1357-15/15.05.2019 г. 4 група 20 т.

     14.1357-14/15.05.2019 г. 4 група 20 т.

    15.1357-4/02.05.2019 г. 4 група 20 т.