За ученицитеНовиниПрием на ученици

Изпит по физическо възпитание и спорт за проверка на способностите в VII клас

ИНФОРМАЦИЯ !

      Изпитът за проверка на способностите

 по физическо възпитание и спорт за прием в неспециализираните училища след завършено основно образование ще се проведе на 24.06.2020 г. от 09,00 ч. 

 в 29. СУ „Кузман Шапкарев“. Явяване на учениците до 8,30 ч.

Учениците представят следните документи:

  • Документ за самоличност на ученика /лична карта, ученическа лична карта, ученическа книжка или задграничен паспорт/;
  • Служебна бележка, удостоверяваща мястото за полагане на изпит за проверка на способностите по ФВС;
  • Копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, което се сканира и се изпраща в РУО –  София-град и оригинал за сверяване с копието;
  • Застраховка за деня на изпита;
  • Не се допуска до изпита ученик, явил се без спортно облекло и маратонки или спортни обувки.

Учебно изпитна програма за проверка на спосбностите по ФВС