НовиниПроекти

Организирани допълнителни обучения и дейности в 29. СУ „Кузман Шапкарев“ до края на учебната година

Графици на допълнителни обучения и дейности в 29. СУ „Кузман Шапкарев“ до края на учебната година:

blanka_GRAFIK_na_uchenici_s_SOP

Лятна_занималня_за_учениците_от_начален_етап

Графици_на_групите_за_провеждане_на_занимания_по_интереси_през_месец_юни_2020г.

График_на_група_за_обучителни_трудности_по_БЕЛ__Подкрепа_за_успех_през_месец_юни2020г.

График_на_група_за_обучителни_трудности_по_ИТ_9клас_1група__Подкрепа_за_успех_през_месец_юни2020г.

График_на_група_за_обучителни_трудности_по_математика_8клас__Подкрепа_за_успех_през_месец_юни2020г.

График_на_група_за_обучителни_трудности_по_ИТ_5клас__Подкрепа_за_успех_през_месец_юни2020г.

График_на_група_за_обучителни_трудности_по_ИТ_7клас__Подкрепа_за_успех_през_месец_юни2020г.

График_на_група_за_обучителни_трудности_по_БЕЛ_2клас__Подкрепа_за_успех_през_месец_юни2020г.

График_на_група_за_обучителни_трудности_по_ИТ_9клас_2група__Подкрепа_за_успех_през_месец_юни2020г.

График_на_група_за_обучителни_трудности_по_математика_7клас__Подкрепа_за_успех_през_месец_юни2020г.

График_на_група_за_обучителни_трудности_по_БЕЛ_11клас__Подкрепа_за_успех_през_месец_юни2020г.