Видео

Подготвителен и първи клас в 29. СУ

Предлагаме:

  • Безплатно обучение в безопасна и сигурна среда с видеонаблюдение
  • Чуждоезиково обучение – английски, френски или руски
  • Информационни технологии
  • Занимания по интереси – спортни игри, приложни изкуства, театър
  • Лятна занималня
  • Квалифицирани преподаватели, които успешно съчетават традиционни и модерни образователни практики

Очакваме ви!