За ученицитеПроекти

Проект ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

29. Средно училище “Кузман Шапкарев” участва в Дейност 6: “Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали)” на проекта BG05M20P001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден”  за учебната 2019 / 2020 г.

В училището са сформирани два клуба:

“Дигиталните технологии и аз” с ръководител инженер Надя Гецова

и “Дигитален свят” с ръководител Борис Мангалов

Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725