АкцентиБележити датиНовини

Любов и отговорност към природата

На 5 юни отбелязваме Световния ден на околната среда. Инициативата е на ООН и стартира през 1974 г., като целта е повишаване на информираността на хората по света за опазване на природата.

Днес в честванията на 5 юни участват повече от 100 държави. Темата на тазгодишния Ден на околната среда е “Възстановяване на екосистемите”. Вниманието е съсредоточено върху възстановяването на връзката ни с природата. Това е възможност за всеки човек да осъзнае отговорността си към Земята и да се превърне в посланик на промяната.

Екипът на 29. СУ подкрепя инициативата, като ежедневно дава своя принос за възпитаване на отговорно отношение и любов към природата. В училището ни е създаден клуб за занимания по интереси “Зеленото бъдеще в моите ръце”. Учениците ни се научиха да почистват и пазят училищния двор, в който има уникален розариум. От 7 до 23 юни за децата от начален етап сме организирали поредица от екскурзии и посещения на паркове с акцент опазване на околната среда.