Прием на ученици

Свободни места

За учебната 2021/2022 г. в 29. СУ има следните свободни места по класове (без I и VIII клас):

КласПрофилБр. свободни места
Общообразователна паралелка4
Общообразователна паралелка6
Общообразователна паралелка5
Общообразователна паралелка6
Общообразователна паралелка4
Общообразователна паралелка7
Софтуерни и хардуерни науки2
Физическо възпитание и спорт2
10аСофтуерни и хардуерни науки3
10бФизическо възпитание и спорт4
10вИкономическо развитие – задочна форма10
11аСофтуерни и хардуерни науки7