Новини

Хранилки за птички в двора на 29. СУ

Ученици от клуб „Екология, движение и здраве“ с ръководител г-жа Елена Аврамова изработиха хранилки за птички от рециклирани бутилки, които поставиха на дърветата в двора на 29. СУ.