Новини

Четвърто класиране за VIII клас

На четвърто класиране за прием в VIII клас в 29. СУ „Кузман Шапкарев“ има две свободни места в паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки“.

От 20 юли до 4 септември учениците, желаещи да кандидатстват за незаетите места, подават в канцеларията на училището:

  • заявление (по образец);
  • свидетелство за завършено основно образование (оригинал);
  • копие от акт за раждане.

На 4 септември се обявява списък на класираните ученици. Записването се извършва от 5 до 8 септември 2017 г.