НовиниПроекти

График на дейностите по проект „Подкрепа за успех“

График на дейностите по проект „Подкрепа за успех“ за периода юни-септември 2019 година.

logo

Допълнително обучение по математика на група ученици от VI клас

Ръководител: Антоанета Иванова

Дата Час Място
04.06. 14,30 201. кабинет
06.06. 13,35 201. кабинет
07.06. 13,35 201. кабинет
11.06. 14,30 201. кабинет
13.06. 13,35 201. кабинет
14.06. 13,35 201. кабинет
18.06. 11,00 201. кабинет
Допълнително обучение по информационни технологии на група ученици от VI клас

Ръководител: Надя Гецова

Дата Час Място
03.06. 14,30 309. кабинет
10.06. 14,30 309. кабинет
21.06. 13,35 309. кабинет
24.06. 11,00 309. кабинет
27.06. 08,30 309. кабинет

 

Допълнително обучение по човекът и природата на група ученици от VI клас

Ръководител: Каролина Милева

Дата Час Място
03.06. 14,30 102. кабинет
05.06. 14,30 102. кабинет
10.06. 14,30 102. кабинет

 

Допълнително обучение по български език и литература на група ученици от VII клас

Ръководител: Христина Радулова

Дата Час Място
04.06. 15,20 311. кабинет
05.06. 15,20 311. кабинет
06.06. 15,20 311. кабинет
07.06. 15,20 311. кабинет
12.06. 15,20 311. кабинет
13.06. 15,20 311. кабинет

 

Допълнително обучение по математика на група ученици от VII клас

Ръководител: Иванка Петрова

Дата Час Място
04.06. 15,20 202. кабинет
06.06. 15,20 202. кабинет
11.06. 15,20 202. кабинет
13.06. 15,20 202. кабинет
18.06. 15,20 202. кабинет
20.06. 15,20 202. кабинет
25.06. 15,20 202. кабинет

 

Допълнително обучение по математика на група ученици от VIII клас

Ръководител: Антоанета Иванова

Дата Час Място
03.06. 15,00 201. кабинет
05.06. 14,45 201. кабинет
10.06. 15,00 201. кабинет
12.06. 14,45 201. кабинет
24.06. 15.00 201. кабинет
25.06. 14,45 201. кабинет
26.06. 14,45 201. кабинет
27.06. 13,45 201. кабинет

 

Допълнително обучение по информационни технологии на група ученици от VIII клас

Ръководител: Борис Мангалов

Дата Час Място
05.06. 15,20 109. кабинет
07.06. 14,30 109. кабинет
12.06. 15,20 109. кабинет
14.06. 14,30 109. кабинет
21.06. 14,30 109. кабинет
26.06. 15,20 109. кабинет
28.06. 14,30 109. кабинет

 

 

 

Допълнително обучение по български език и литературана група ученици от IX клас

Ръководител: Венелина Стоянова

Дата Час Място
03.06. 14,30 301. кабинет
05.06. 14,30 301. кабинет
06.06. 13,40 301. кабинет
10.06. 14,30 301. кабинет
12.06. 14,30 301. кабинет
13.06. 13,40 301. кабинет
20.06. 13,40 301. кабинет
24.06. 14,30 301. кабинет

 

Допълнително обучение по философия на група ученици от XI клас

Ръководител: Цветелина Христова

Дата Час Място
06.06. 15,30 305. кабинет
07.06. 13,30 305. кабинет
11.06. 15,30 305. кабинет
12.06. 15,30 305. кабинет
14.06. 13,30 305. кабинет
18.06. 15,30 305. кабинет
21.06. 13,30 305. кабинет
25.06. 15,30 305. кабинет
26.06. 14,30 305. кабинет