АкцентиНовини

Записване на осмокласниците

priemЗаписването на приетите на първо класиране осмокласници продължава три дни – 12 юли, 15 юли и 16 юли 2019 г. Родителите на учениците трябва да представят следните документи:

  • заявление до директора;
  • оригинал на свидетелство за основно образование;
  • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“;
  • копие на удостоверение за раждане.

Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание  и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

НЕКЛАСИРАНИТЕ по нито едно желание на първи етап на класиране ученици участват АВТОМАТИЧНО във втори  етап на класиране, като НЕ Е необходимо да подават заявление.

В 29. СУ “Кузман Шапкарев” приемането на документите за записване или на заявление за участие във второ класиране се извършва от 7,30 до 17,30 часа в посочените дни.

През учебната 2019/2020 година ще имаме две паралелки 8. клас – профил “Софтуерни и хардуерни науки” и профил “Физическо възпитание и спорт”, дневна форма на обучение. Продължава и приемът за задочната форма на обучение в профил “Икономическо развитие”.

Подробности за новите ни паралелки може да прочетете ТУК.