За ученицитеНовини

Брой свободни места в паралелките за учебната 2020/2021 година

В момента свободните места в паралелките са както следва:

2 клас общообразователна подготовка – 10 места;

3 клас общообразователна подготовка – 5 места;

4 клас общообразователна подготовка – 5 места;

5 клас общообразователна подготовка – 1 място;

6 клас – общообразователна подготовка – 7 места;

9 а клас профил: “Софтуерни и хардуерни науки” – 2 места;

9 б клас профил: “Физическо възпитание и спорт” – 2 места;

9 в клас профил: “Икономическо развитие” задочна форма на обучение – 12 места;

10 а клас профил: “Софтуерни и хардуерни науки” – 2 места;

11 а клас профил: “Софтуерни и хардуерни науки” – 5 места;

12 а клас технологичен профил: “Информационни технологии” – 2 места;

12 б клас непрофилирана подготовка – 8 места.