Новини

Подаване на документи за прием в 8. клас

1И тази година 29. СУ е определено за училище ГНЕЗДО, в което се подават документи за прием в 8. клас.

От 3 до 7 юли включително квалифициран екип ще ви помогне да въведете коректно желанията си в електронната платформа priem.mon.bg

Кандидатите трябва да представят:

  • свидетелство за завършено основно образование – оригинал;
  • бележка с резултатите от НВО;
  • документ за самоличност на родителя, който подава заявлението.

Очакваме ви!

Заради извънредната епидемична обстановка носете предпазни маски. Приемането на документи ще се извършва при спазване на строги мерки за безопасност.

https://www.youtube.com/watch?v=Sp9l1ZiVnmQ&t