НовиниПрием на ученици

Записване в VIII клас

Записването на приетите на първо класиране осмокласници продължава до 16 юли 2021 г. Родителите на учениците трябва да представят следните документи:

  • заявление до директора;
  • оригинал на свидетелство за основно образование;
  • копие на удостоверение за раждане.

Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание  и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

НЕКЛАСИРАНИТЕ по нито едно желание на първи етап на класиране ученици участват АВТОМАТИЧНО във втори  етап на класиране, като НЕ Е необходимо да подават заявление.

В 29. СУ “Кузман Шапкарев” приемането на документите за записване или на заявление за участие във второ класиране се извършва от 8,00 до 17,30 часа.

През учебната 2021/2022 година ще имаме две паралелки 8. клас с профил “Софтуерни и хардуерни науки”.

Подробности за новите ни паралелки и график на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование може да намерите ТУК.