НовиниПрием на ученици

Записване в VIII клас след трето класиране

Учениците, класирани в 29. СУ на третия етап, могат да бъдат записани на 1 или 2 август 2022 г. Документи се приемат в канцеларията от 8 до 16 часа. Родителите трябва да подадат:

  • заявление до директора – по образец;
  • свидетелството за завършено основно образование – оригинал;
  • копие на удостоверение за раждане.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни на 3 август 2022 г.

При свободни места след третия етап в 29. СУ ще има четвърто класиране, за което ще се приемат документи от 4 до 9 август 2022.