АкцентиНовиниПрием на ученици

Подаване на заявления за прием в 8. клас

За поредна година 29. СУ “Кузман Шапкарев” е определено за училище ГНЕЗДО, в което се подават документи за прием в 8. клас.

От 5 до 7 юли включително квалифициран екип ще ви помогне да въведете коректно желанията си в електронната платформа https://infopriem.mon.bg.

Кандидатите трябва да представят:

  • свидетелство за завършено основно образование – оригинал;
  • служебната бележка с входящия номер на ученика;
  • документ за самоличност на родителя, който подава заявлението.

Очакваме ви!