АкцентиНовини

Изграждане на STEM център в 29.СУ

STEM център в направленията „Природни науки“ и „Математика и информатика“ ще бъде създаден в 29.СУ „Кузман Шапкарев“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това предвижда приетата от Педагогическия съвет концепция за изграждането му, която бе подадена в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС на 14 юли 2023 г.

Съгласно изискванията центърът ще разполага с високотехнологично оборудване – интерактивни дисплеи, очила за виртуална реалност, 3D принтер, цифрови микроскопи, сензори за измерване на слънчевата радиация, на скоростта и посоката на вятъра, на фините прахови частици и на ниво на шума. Ще има система за филтриране на водата и различни видове конструктори. Предвижда се и оборудване на 5 високотехнологични класни стаи.

Целта ни е да стимулираме иновативното мислене на учениците, да провокираме у тях интерес към различни научни области, да формираме базови умения за работа с модерните технологии. Изграждането на STEM среда се финансира по Механизма за възстановяване и устойчивост.