Прием на ученици

Свободни места към 03.07.2023 г.

КласПрофилБр. свободни места
VIIIаСофтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език1
IXаСофтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език2
IXбСофтуерни и хардуерни науки без интензивно и без разширено изучаване на чужд език1
Софтуерни и хардуерни науки без интензивно и без разширено изучаване на чужд език1
ХбФизическо възпитание и спорт10