Новини

Попълване на свободните места в VIII клас след трети етап на класиране

Попълването на свободните места в VIII клас след трети етап на класиране в 29. СУ се осъществява в периода от 2 август до 5 септември 2019 г.

Учениците трябва да подадат:

  • заявление до директора;
  • оригинал на свидетелството за завършено основно образование;
  • медицинско свидетелство за здравословното им състояние за прием в паралелката с профил „Физическо възпитание и спорт“;
  • служебна бележка с резултатите от НВО;
  • копие на удостоверение за раждане.

sports.png-1-300x206За четвъртия етап на класирането в 29. СУ “Кузман Шапкарев” са обявени 19 свободни места за профил “Физическо възпитание и спорт”. Училището ни има дългогодишни традиции в спорта и се гордее с над 100 шампионски купи и медали,  спечелени от ученическите ни отбори по футбол, лека атлетика, волейбол, баскетбол, тенис на маса, плуване, бадминтон, шах, колоездене и др. Профилът дава възможност за спортно усъвършенстване, придобиване на знания и умения по спортната анимация и утвърждаване на здравословния начин на живот.

29. СУ предлага и задочна форма на обучение с профил “Икономическо развитие”. Кандидатите трябва да са навършили 16 години и да представят свидетелство за завършено основно образование (VII клас). Профилът дава възможност да се придобият знания и умения, свързани с икономическите и обществените явления и процеси, да се развият предприемачески идеи и управленски подход.