АкцентиГрафициНовиниПрием на ученици

Попълване на свободните места в 8. клас след трети етап

Попълването на свободните места в VIII клас след трети етап на класиране в 29. СУ се осъществява при следния график:

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – 1 свободно място

Приемане на документи – от 3 до 7 август 2020 г.

Обявяване на класирането – 10 август 2020 г.

Профил „Физическо възпитание и спорт“18 свободни места

Приемане на документи – от 3 август до 8 септември 2020 г.

Обявяване на класирането – 9 септември 2020 г.

29. СУ предлага и задочна форма на обучение с профил “Икономическо развитие”. Кандидатите трябва да са навършили 16 години и да представят свидетелство за завършено основно образование (VII клас).

Документи за участие в четвърто класиране:

  • заявление по образец (попълва се в училището);
  • свидетелство за завършено основно образование – оригинал;
  • медицинско свидетелство – само за профил „Физическо възпитание и спорт“;
  • копие на удостоверение за раждане;
  • служебна бележка с резултатите от НВО;
  • декларация за личните данни по образец (попълва се в училището).