НовиниПрием на ученици

Четвърто класиране за 8. клас

Списък на участниците в четвърти етап на класирането за профил „Софтуерни и хардуерни науки“:

 

Вх. № Бал
2204404 261
2200607 242,75
2207103 231,75
2207977 224,5
2202635 212
2207920 204
2210952 187,5
2204849 154

На четвърти етап от класирането в паралелката с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ е обявено 1 свободно място. Класира се ученикът с най-висок бал. Записването е на 11.08.2020 г.

Продължава четвъртото класиране за профил „Физическо възпитание и спорт“, който дава възможности за поддържане на отлична физическа форма, развитие в областта на спортната анимация и утвърждаване здравословния начин на живот.

Документи за участие в четвърто класиране:

  • заявление по образец (попълва се в училището);
  • свидетелство за завършено основно образование – оригинал;
  • медицинско свидетелство – само за профил “Физическо възпитание и спорт”;
  • копие на удостоверение за раждане;
  • служебна бележка с резултатите от НВО;
  • декларация за личните данни по образец (попълва се в училището).