НовиниПолезна информация

Насоки за обучение в условията на извънредна епидемична обстановка

Учениците ще се тестват за COVID-19 поне веднъж в седмицата безплатно, само ако родителите на най-малко 90% от децата в конкретното училище са съгласни. След решение на педагогическия съвет и в координация с Регионалната здравна инспекция безплатно ще могат да се тестват също учителите и непедагогическите специалисти. Министерството на образованието и науката (МОН) и Министерството на здравеопазването (МЗ) работят за осигуряване на тестовете.

Тестването в училище е записано като препоръчителна мярка в Насоките за обучение в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата. Правилата за работа в условия на пандемия са разработени от МОН и съгласувани с МЗ и социалните партньори.

Носенето на защитна маска за лице по време на извънредната епидемична обстановка е задължително. Защитните маски за лице за учениците се осигуряват от тях, респективно от техните родители, а за учителите – от училищата.

Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска в следните случаи:

  • В училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м;
  • За учениците от предучилищните групи и начален етап при регистрирана 14-дневна заболяемост в населеното място/областта до 100 на 100 000 население (зелен сценарий);
  • За деца със специални образователни потребности, при които има установена невъзможност за придържане към носенето на защитна маска и
    становище от личен или от лекуващ лекар, удостоверяващо това;
  • В часовете по физическо възпитание и спорт, когато се провеждат на открито.

Всички насоки може да прочетете в прикачения файл.