Прием на ученици

Попълване на свободно място в VIII клас

На 19.08.2021 г. комисия на 29. СУ извърши класиране на кандидатите за освободеното 1 място в VIII клас, профил “Софтуерни и хардуерни науки”, съгласно Заповед № РД 1140/13.08.2021 г. и Заповед № РД1099/02.07.2021 г. на директора на училището.

За мястото се класира ученик с вх. № 2207866, бал: 257,500.

Записването е до 16.00 часа на 20.08.2021 г.