Прием на ученици

Свободни места в VIII клас към 13.08.2021 г.

Считано от 13.08.2021 г., обявяваме 1 свободно място в VIII клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“, поради изтегляне на документите на класиран ученик.

Подаването на документи за участие в текущо класиране за мястото е до 18.08.2021 г. в канцеларията на 29. СУ. Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 19.08., а записването е на 20.08.2021 г.

Документи, които се подават при кандидатстване:

  • заявление за участие в класиране;
  • свидетелство за завършено основно образование след VII клас;
  • служебна бележка с резултатите от НВО;
  • декларация за личните данни.