Прием на ученици

Свободни места в VIII клас към 08.08.2022 г.

Считано от 08.08.2022 г., обявяваме 1 свободно място в VIII клас, профил “Софтуерни и хардуерни науки”, поради изтегляне на документите на един от класираните ученици.

Подаването на документи за участие в класирането за попълване на освободеното място е до 16,00 часа на 09.08.2022 г. в канцеларията на 29. СУ. Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 10.08.2022 г., записването е на същата дата.

Документи, които се подават при кандидатстване:

  • заявление за участие в класирането;
  • свидетелство за завършено основно образование след VII клас.

Образуването на бала за прием включва:

  • утроения резултат от НВО по БЕЛ;
  • резултата от НВО по математика;
  • оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование, приравнена по скала в точки;
  • оценката по чужд език от свидетелството за основно образование, приравнена по скала в точки.

Скала за преобразуване на оценките в точки

Оценки от свидетелството за основно образование след VII класТОЧКИ
Отличен (6)50
Много добър (5)39
Добър (4)26
Среден (3)15