Награди и постиженияПроекти

Училищно предизвикателство – “Как да стигнем до училище по екологичен начин?”

Учениците от 14 европейски града заедно с ученици от столичните 29 СОУ “Кузман Шапкарев”, 88 СОУ, 54 СОУ, І АЕГ, 108 СОУ, 73 СОУ и 22 СОУ участваха по проект “PIMMS TRANSFER”  по програма INTERREG  IVC  на ЕС.

Инициативата организирана от Дирекции “Европейски програми, проекти и предизвикателства” и “Образование” към Столична община със съдействието на екологично сдружение “За земята” имаше за цел да постигне намаляване на емисиите въглероден диоксид, единствено като се промени начина на придвижване  от и до училище.

Инициативата “Училищно предизвикателство” поставиначалото на ново мислене по отношение на намаляване замърсяването на атмосферата с парникови  газове и предотвратяване на екологични катаклизми.

Победителите в “Училищно предизвикателство” от  29 СОУ “Кузман Шапкарев”, 88 СОУ, 54 СОУ, І АЕГ, 108 СОУ, 73 СОУ и 22 СОУ  призовават учениците от столичните училища , да подкрепят и продължат тази инициатива, чрез използване на електротранспорт (трамвай, тролей, метро), велосипеди (само там където има условия за това и е осигурена безопасност) и повищаване на ходенето пеша от и до училище.

ДА НАМАЛИМ ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ НА СО2 В СОФИЯ!