АкцентиНовини

Здравни изисквания за новата учебна година

Училищните власти трябва да получат талон за здравословното и имунизационното състояние на всеки ученик към датата на започване на учебната година, т. нар картон или лична здравна профилактична карта. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Талонът може да бъде предоставен както от родителя, така и от общопрактикуващия лекар –  по служебен път.

Предвид епидемичната обстановка и с оглед предотвратяване струпване пред кабинетите на ОПЛ, талонът може да се предостави до един месец след началото на учебната година, а не както досега – в 7-дневен срок.

При провеждането на задължителна имунизация или реимунизация от Националния имунизационен календар по-късно, данни за нея могат да се предоставят допълнително на училището, уточниха от МЗ.