Новини

Откриване на учебната 2020/2021 г.

Скъпи родители, мили ученици!

Откриването на новата учебна година в 29. СУ ще се състои на 15 септември 2020 г. по следния график:

  • за първи, пети и осми клас – от 9,30 часа в училищния двор;
  • за всички останали класове – от 11 часа в класните стаи.

Учениците трябва да разполагат с предпазни маски и да спазват дистанция.

С нужното внимание и професионализъм, съобразявайки се с всички изисквания и препоръки, работим върху осигуряването на безопасна, спокойна и ползотворна среда.

Класните ръководители своевременно ще ви предоставят допълнителна информация по телефона или при индивидуална среща в училище.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Екипът на 29. СУ „Кузман Шапкарев“