Родителски срещи за осми клас

Родителските срещи за VIII клас ще се проведат онлайн на 13 септември, понеделник, при следния график:

  • VIII “а”, профил “Софтуерни и хардуерни науки” с интензивно изучаване на английски език – от 17,30 часа;
  • VIII “б”, профил “Софтуерни и хардуерни науки” – от 18,00 часа.

Класните ръководители на двата класа ще предоставят линк за срещите на родителите в понеделник.