Прием на ученици

Свободни места – учебна 2021/2022

КласБр. свободни места
ПГ7
I8
II10
III15
IV11
V12
VI12
VII12
VIIIа – “Софтуерни и хардуерни науки”, интензивно АЕ0
VIIIб – “Софтуерни и хардуерни науки”0
IXа – “Софтуерни и хардуерни науки”0
IXб – “Физическо възпитание и спорт”7
Xа – “Софтуерни и хардуерни науки”4
Xб – “Софтуерни и хардуерни науки”15
XIа – “Софтуерни и хардуерни науки”11
Данните се обновяват съгласно чл.104, ал.2 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование