Прием на ученици

Свободни места – учебна 2021/2022

КласБр. свободни места
ПГ7
I8
II10
III15
IV11
V12
VI12
VII12
VIIIа – „Софтуерни и хардуерни науки“, интензивно АЕ0
VIIIб – „Софтуерни и хардуерни науки“0
IXа – „Софтуерни и хардуерни науки“0
IXб – „Физическо възпитание и спорт“7
Xа – „Софтуерни и хардуерни науки“4
Xб – „Софтуерни и хардуерни науки“15
XIа – „Софтуерни и хардуерни науки“11
Данните се обновяват съгласно чл.104, ал.2 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование