Прием на ученици

Попълване на свободно място в VIII клас

На 05.09.2022 г. комисия на 29. СУ извърши класиране на кандидатите за освободеното 1 място в VIII клас, профил “Софтуерни и хардуерни науки” с интензивно изучаване на английски език, съгласно Заповед № РД-1129/07.07.2022 г. на директора на училището.

За мястото се класира ученик с вх. № 3573.

Записването е до 16.00 часа на 05.09.2022 г.