Прием на ученици

Свободни места в VIII клас към 01.09.2022 г.

Считано от 01.09.2022 г., обявяваме 1 свободно място в VIII клас, профил “Софтуерни и хардуерни науки” с интензивно изучаване на английски език, поради изтегляне на документите на един от класираните ученици.

Подаването на документи за участие в класирането за попълване на освободеното място е до 16,00 часа на 02.09.2022 г. в канцеларията на 29. СУ. Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 05.09.2022 г., записването е на същата дата.

Документи, които се подават при кандидатстване:

  • заявление за участие в класирането;
  • свидетелство за завършено основно образование след VII клас.