Новини

Попълване на свободно място в VIII клас

На 08.09.2023 г. комисия на 29. СУ извърши класиране на кандидатите за освободеното 1 място в VIII клас, съгласно Заповед № РД-1132/27.07.2023 г. и Заповед № РД-1179/31.08.2023 г. на директора на училището.
За свободното място в паралелка с код 3515 се класира ученик с вх. № 3315/08.09.2023 г.